Skademeldinger

Skade kan meldes på relevant skjema nedenfor.
For andre skjemaer, kontakt deres skadekoordinator.

Ansvar
Arbeidsmaskin
Bygning/løsøre/varer
Biltyveri
Båt
Ervervsuførhet
Gruppeliv Melding om dødsfall
Kritisk sykdom
Melding om dødsfall
Motorvogn
Motorvogn glasskade
Motorvogn brann
Motorvogn maskinskade
Motorvogn godsansvar
Reise
Sykelønn
Yrkesskade

Utfylt skjema sendes til skade@lyforsikring.no eller til:
Ly Forsikring
Åsmarkvegen 2
2390 Moelv

Våre Forsikringer