Priser

Kunder som har fokus på og respekt for de menneskelige og materielle verdier bedriften forvalter oppnår ofte en lavere skadeprosent enn bransjen forøvrig.

Denne "gevinsten" ønsker vi å dele med våre kunder i form av meget konkurransedyktige priser. Kontakt en av våre porteføljeforvaltere med tanke på en grundig gjennomgang av bedriftens forsikringsforhold.

Dette kan resultere i et fordelaktig forsikringstilbud.

Priser