Øyeblikkelig hjelp

Ved behov for øyeblikkelig hjelp:

Bilredning tlf. (+47) 80 05 08 20
Reise
   (SOS International i Danmark
   med norsktalende rådgivere)
tlf. (+45) 38 48 92 91
Andre skader tlf. (+47) 62 80 99 99

Priser