Selective Insurance

..er betegnelsen på forsikringsavtaler for kunder med stor respekt for de menneskelige og materielle verdier bedriften forvalter. En selective insurance-kunde oppnår vesentlig bedre forsikringsbetingelser enn hos vanlige forsikringstilbydere.

Les mer

Selective Insurance

Ly Forsikring legger til rette for et helt nytt segment innenfor næringslivsforsikring. Selective insurance er betegnelsen på forsikringsavtaler med kunder som har stor respekt for de menneskelige og materielle verdier bedriften forvalter. Dette fokuset på viktige verdier har allerede i dag gitt din bedrift en posisjon som en meget god og lønnsom skadeforsikringskunde. Gjennom selective insurance program i Ly Forsikring, vil din bedrift sammen med andre bli «premiert» for verdifokus. Dette vil gi ditt selskap en unik opplevelse og økt kundetilfredshet.

Som selective insurance-kunde får din bedrift sin egen porteføljeforvalter, med eget team som har høy kompetanse og bred erfaring innen alle forsikringstekniske områder. Ved hjelp av et egetutviklet risikovurderingsverktøy, analyserer porteføljeforvalter sammen med bedriften, verdier og risiko. Ut fra analysen vil vi kunne tilby din bedrift korrekte dekninger til de beste betingelser. For å bli betegnet som en selective insurance-bedrift må selskapet score bedre enn snittet for angjeldende bransje. En selective insurance-bedrift oppnår forsikringsbetingelser som er vesentlig bedre enn dagens.